Общи условия на онлайн магазин motorolashop.eu


ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Мото юръп дистрибюшън” ЕООД, ЕИК 206243484, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Борис Руменов 9, сграда 2, вх Б, ет. 3, ап. 10, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на онлайн магазина www.motorolashop.eu, наричана по-долу motorolashop.eu

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: “Мото юръп дистрибюшън” ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Борис Руменов 9, сграда 2, вх Б, ет. 3, ап. 10,
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Борис Руменов 9, сграда 2, вх Б, ет. 3, ап. 10, Данни за кореспонденция: info@motorolashop.eu
Вписване в публични регистри: ЕИК 206243484
Надзорни органи:


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Motorolashop.eu е онлайн магазин за електронна търговия, достъпен на интернет адрес www. Motorolashop.eu, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в онлайн магазина продукти, извършвайки следните дейности:

– Регистрация и създаване на профил за с цел закупуване на продукти, представени в електронния магазин на Доставчика;

– Преглеждане на продуктите, техните характеристики и описание, цени и условия за доставка;

– Сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика и доставка на стоките, предлагани в онлайн магазина Motorolashop.eu;

– Извършване на плащания във връзка със сключените договори чрез онлайн магазина motorolashop.eu, използвайки някоя от предоставените опции за раплащане.

– Получаване на информация за нови продукти, предлагани от Доставчика в motorolashop.eu;

– Уведомяване за правата на Потребителите, произтичащи от закона и коректните търговски практики на motorolashop.eu;

– Упражняване на правото си на отказ и рекламация, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОРЪЧКИ

– Онлайн магазинът motorolashop.eu може да бъде разглеждан без регистрация.
– Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта (включително за купуване на продукт) и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния формуляр, предоставен на сайта, като с един имейл адрес може да бъде направена регистрация на само един акаунт.
– При успешно завършване на регистрацията всеки Потребител разполага със свои потребителско име и парола за достъп.
– За да направи поръчка на motorolashop.eu, всеки Потребител е необходимо да се запознае и доброволно да приеме настоящите общи условия. За направата на поръчка е необходимо да се следват функционалностите на онлайн магазина на motorolashop.eu.
– Договорът за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Потребителя се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Доставчика на предоставената от Потребителя електронна поща.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

– От онлайн магазина motorolashop.eu могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската количка. Цялата информация относно представените на сайта продукти, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя и Доставчикът не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.
– Публикуваните на Motorolashop.eu снимки на стоки са с илюстративна цел и е възможно е разминаване с действителния изглед на продуктите.

 

ЦЕНИ

Всички представени на онлайн магазина motorolashop.eu цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Доставчикът си запазва правото да ги променя по всяко време без предупреждение. Цените по потвърдени от Доставчикът онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на онлайн магазина Motorolashop.eu цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка. Цените и условията за доставка на направени поръчки са посочени ТУК.

 

ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

Всички представени и/или продавани в онлайн магазина motorolashop.eu продукти са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

ПОЛИТИКА ЗА ПЛАЩАНЕ

Стойността на поръчаната от онлайн магазина motorolashop.eu стока може да бъде заплатена чрез един отследните методи:
– Наложен платеж
– Плащане с банкова карта
– Банков превод
Моля, имайте предвид:
– в определени случаи е възможно някой от изброените методи да не е приложим.
– всички плащания се извършват само в български лева.
– при плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата. След преминаване на посочения срок поръчката ще бъде автоматично анулирана.
– при плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция


УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставка на поръчана от онлайн магазина motorolashop.eu стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването. Сроковете за доставка са следните:
Срок на доставката: в период от 24 часа до 10 работни дни
Срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Motorolashop.eu.
Важно!!!
Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка (ако е приложима) и е получено потвърждение от страна на онлайн магазина за наличността на продукта и изпълнението на поръчката.
Доставчикът си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава всички срокове за доставка с до 14 дни. Стоката се доставя срещу подпис, до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, според политиката за доставка на куриерската фирма.


ПРЕГЛЕД НА ПОРЪЧКА И РЕКЛАМАЦИЯ

При получаването на поръчката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, полученият продукт се смята за одобрен, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че същият му е доставен с явни недостатъци, с липса на някой от придружаващите го аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина motorolashop.com се извършват по правилата на ЗЗП (за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Борис Руменов 9, сграда 2, вх Б, ет. 3, ап. 10.


ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

На основание чл. 50 от ЗЗП Потребителят има право да се откаже от направената онлайн поръчка без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя (или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната стока). Правото на отказ може да бъде упражнено само ако Потребителят е представил на Доставчика стоката в оригиналната ѝ опаковка, в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, адрес и данни за контакт като например телефонен номер и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронната поща).
При отказ на направена и доставена поръчка, Доставчикът ще възстанови на Потребителя всички плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избрания от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика), в срок от не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за решението си за отказ от продукта. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат предоставени доказателства, че стоката е изпратена обратно (в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.). Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от продукта. Преките разходи по връщането на стоките са за сметка на Потребителя, а до предаването на стоката на Достачика рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.