Политика за защита на личните данни

 

Онлайн магазинът motorolashop.eu се администрира от “Мото юръп дистрибюшън” ЕООД, ЕИК 206243484, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Борис Руменов 9, сграда 2, вх Б, ет. 3, ап. 10 имейл адрес: info@motorolashop.eu

Защита на личните данни, необходими за извършването на покупко-продажбата в онлайн магазина motorolashop.eu, e основен приоритет на “Мото юръп дистрибюшън” ЕООД, поради което влагаме всички необходими усилия, за да обработваме данните на потребителите при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“). В настоящата Политика за защита на личните данни можете да се запознаете с начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато взаимодействате с motorolashop.eu.

Настоящата Политика за защита на личните данни може да претърпявa периодични изменения, наложени от изменения на законовите изисквания и с цел актуализиране на превземаните мерки за защита. В случай на такива изменения, изменената версия на Политиката за защита на личните данни ще бъде обявявана своевременно на motorolashop.eu и поради това, Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои лични данни обработваме?

За целите на дейността по покупко-продажба, осъществявана на motorolashop.eu , се събират лични данни директно от Потребителя, който при създаването на профил в онлайн магазина доброволно предоставя: собствено и фамилно име, електронна поща, адрес за фактуриране и доставка, телефонен номер. При генерирането на поръчка, Потребителят дефинира и допълнитени данни като: продукт/и, които желае да закупи, чрез добавянето им в потребителската кошница, начин на плащане и свързаните със съответния начин на плащане данни.

Какви са целите на събирането и използването на личните данни?

  1. Предоставяне на услугите на motorolashop.eu в полза на Потребителите. Тази обща цел може да включва следното:

– създаване и управление на профил в motorolashop.eu ;
– обработване на поръчки, включващо тяхното приемане, валидиране, изпращане, фактуриране;
– разрешаване на проблеми, свързани с отказ/анулиране на поръчки или рекламация;
– връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
– възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
– оказване на съзайствие, комуникация и даване на обратна връзка при въпроси относно продуктите и направените поръчки;

Използване на предоставените данни за маркетинг цели

Приемайки общите условия за работа на motorolashop.eu и Политиката за обработване на личните данни, Потребителят се съгласява доброволно предоставените от него данни да бъдат използвани и с маркетинг цели, които са посветени на това винаги да бъдете добре информирани относно продуктите и услугите на motorolashop.eu, към които проявявате интерес. Съобразявайки се с необходимите норми, винаги гарантираме, че обработването на данните за маркетинг цели се извършва при спазване на правата и свободите на Потрбителя и нямат правни последици.

Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие да получавате маркетинг съобщение по всяко време като се свържете с motorolashop.eu използвайки посочените данни за контакт.

Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които да използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност, като например мерки за защита на онлайн магазина срещу кибератаки, предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи, управление на други рискове.

Колко време съхраняваме предоставените лични данни?

Предоставените от Потребителя лични данни се съхраняват докато имате акаунт в motorolashop.eu. Всеки Потребител винаги и по всяко време може да поиска от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта и ние ще отговорим на това искане като запазим, ако е необходимо, определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме предоставените лични данни?

В зависимост от случая и с цел осъществяване на дейността си и реализиране на направените поръчки, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

– доставчици на куриерски услуги;
– доставчици на платежни/ банкови услуги;
– доставчици на ИТ услуги;
– доставчици на маркетингови услуги;
– други категории доставчици/партньори, с които имаме сключен договор, с цел осъществяване на дейността по покупко-продажба на желаните от потребителя продукти

Гарантираме, че достъпът до съхраняваните данни от частноправни субекти, които се вявяват трети страни, се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Защита и сигурност на личните данни

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме необходимите технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти. Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия, обезпечаваме данните срещу неразрешен достъп, използваме SSL сертификат на страниците на онлайн магазина, където се предоставят лични данни, предоставяме на достъп до профила в онлайн магазина само след предоставянето на индивидуална регистрация и парола итн.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. В тази връзка, не можем да поемем отговорност за уязвимостта на системи, които не са под нашия контрол.

Права на потребителя

Можете по всяко време да поискате информация за съхраняваните Ваши лични данни, да поискате корекция на грешки, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването им. Разполагате също така с право да поискате изтриване на Вашите лични данни, на право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, на право да получите информация относно личните данни, които съхраняваме за Вас, право на преносимост на данните. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. За прилагането на горепосочените права, Ви молим да се свържете с нас използвайки електронната поща, с която сте създали своя профил в онлайн магазина. Нямаме задължение да приложим искане за изтриване на личните Ви данни, ако обработването им се изисква, за да се изпълни законово задължение или правна претенция.

При възникване на каквито и да е въпроси относно събирането, обработването и произлизащите от тов Ваши права, Ви молим да се свържете с нас, задължавайки се да положим максимални усилия, за да разрешим въпросите и евентуалните проблеми по взаимно съгласие.

 

 Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg