УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставка на поръчана от онлайн магазина motorolashop.eu стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването. Сроковете за доставка са следните:

Срок на доставката: в период от 24 часа до 10 работни дни

Срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Motorolashop.eu.

Важно!!!

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка (ако е приложима) и е получено потвърждение от страна на онлайн магазина за наличността на продукта и изпълнението на поръчката.

Доставчикът си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава всички срокове за доставка с до 14 дни. Стоката се доставя срещу подпис, до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, според политиката за доставка на куриерската фирма.

ПРЕГЛЕД НА ПОРЪЧКА И РЕКЛАМАЦИЯ

При получаването на поръчката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, полученият продукт се смята за одобрен, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че същият му е доставен с явни недостатъци,  с липса на някой от придружаващите го аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина motorolashop.com се извършват по правилата на ЗЗП (за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Борис Руменов 9, сграда 2, вх Б, ет. 3, ап. 10.

ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

На основание чл. 50 от ЗЗП Потребителят има право да се откаже от направената онлайн поръчка без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя (или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната стока). Правото на отказ може да бъде упражнено само ако Потребителят е представил на Доставчика стоката в оригиналната ѝ опаковка, в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, адрес и данни за контакт като например телефонен номер и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронната поща).

При отказ на направена и доставена поръчка, Доставчикът ще възстанови на Потребителя всички плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избрания от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика), в срок от не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за решението си за отказ от продукта. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат предоставени  доказателства, че стоката е изпратена обратно (в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.). Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от продукта. Преките разходи по връщането на стоките са за сметка на Потребителя, а до предаването на стоката на Достачика рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.